Data2018-08-28

Informujemy, że zgłoszenia wizyt domowych na  dany dzień przyjmujemy do godz.10:00. Po tej godzinie możemy wyznaczyć termin wizyty planowej.