BARDZO WAŻNE !!!

Data2020-03-13

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PRZEZ WHO PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2, MAJĄC NA UWADZE PAŃSTWA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ZALECA SIĘ ABY WSZELKIE KONTAKTY PACJENTÓW Z LEKARZAMI ODBYWAŁY SIĘ GŁÓWNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ – 22/724 36 44.

PRZYPOMINAMY, ŻE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM ( REJESTRACJA@NZOZOPTIMA.PL) MOŻLIWE JEST UZYSKANIE POWTÓRNEJ RECEPTY ORAZ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO NA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY O KTÓRYM DECYDUJE LEKARZ POZ.

W PRZYCHODNI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO OSOBY ZAPISANE NA DANĄ GODZINĘ, BEZ OSÓB  TOWARZYSZĄCYCH. POZOSTALI PACJENCI PROSZENI SĄ O OCZEKIWANIE NA SWOJĄ KOLEJNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ PRZYCHODNI.

BADANIA  LABORATORYJNE WYKONYWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PO WSTĘPNYM WYWIADZIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI I ZMIERZENIU TEMPERATURY.