Konsultacje Neurologiczne

NZOZ Optima (www.nzozoptima.pl) & Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDAV

 

Konsultacje dr med. Zbigniewa Bentkowskiego – specjalisty w zakresie neurologii dziecięcej oraz EEG dzieci i osób dorosłych

 

INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW PLANUJĄCYCH KONSULTACJĘ NEUROLOGICZNĄ Z DZIECKIEM LUB NASTOLATKIEM

Sobotnie wizyty w przychodni OPTIMA

Neurolog dzieci i młodzieży, dr Zbigniew Bentkowski, przyjmuje w NZOZ OPTIMA jedynie w 2. i 4 sobotę każdego miesiąca, z wyjątkiem świąt, od godziny 10:00 do ostatniego pacjenta (przychodnia zamyka się w tym dniu najpóźniej o godzinie 17:00, natomiast otwarcie przychodni w sobotę następuje o godzinie 9:50). Przeciętny czas wizyty pojedynczego pacjenta wynosi 30 minut, niezależnie od wieku i rodzaju wizyty (pierwsza czy kolejna). Jest to łączny czas trwania zebrania obszernego wywiadu ogólnopediatrycznego, rodzinnego / genetycznego i neurologicznego, przeprowadzenia badania fizykalnego (przedmiotowego, w tym specyficznego badania neurologicznego) pacjenta i utrwalenia uzyskanych informacji oraz wniosków w postaci elektronicznej z wydrukiem na papierze (dokumentacji wizyty). Czas trwania wizyty zależy oczywiście również od rodzaju problemu medycznego, z którym zgłasza się pacjent, czasu trwania choroby, a także od stopnia nasilenia choroby podstawowej oraz liczby chorób współistniejących i ich zaawansowania. Dlatego w niektórych przypadkach czas wizyty może się nieco przedłużyć – prosimy o wyrozumiałość uwzględniającą problemy innych pacjentów, które wpływają na czas wizyty.

Także sam termin / data wizyty w niektórych przypadkach może ulec zmianie, z powodu nieprzewidywalnych wcześniej zdarzeń losowych, zarówno ze strony przyjmującego specjalisty, przychodni, jak i ze strony samego pacjenta. O zmianie / odwołaniu wizyty każda ze stron powinna poinformować pozostałe strony możliwie jak najwcześniej: osobiście, telefonicznie i/lub mailowo. Zostanie wówczas Państwu zaproponowany inny, najbliższy termin.

Jak się przygotować na wizytę?

► Dziecko powinno być przygotowane do wizyty możliwie wcześnie po jej zaplanowaniu. O ile to możliwe ze względu na wiek dziecka, należy mu lub jej wcześniej wytłumaczyć potrzebę przeprowadzenia takiej konsultacji, używając słów, które nie będą wzbudzały niepokoju. Trzeba więc przekazać, że znaczną część wizyty stanowi życzliwa rozmowa, a samo badanie neurologiczne różni się od ‘zwykłego’ badania, nie jest uciążliwe ani bolesne, a może być nawet dla dziecka ciekawe ze względu na niektóre czynności (‘ćwiczenia’), o których wykonanie lekarz poprosi pacjenta w wieku od lat 3 (w przypadku młodszych dzieci badanie opiera się na wnioskach z czynności wykonywanych jedynie z biernym udziałem dziecka).

► Oglądane / badane będą m.in. ręce, stopy i głowa, tak więc pacjent powinien być przygotowany do częściowego rozebrania się (zwykle z pozostawieniem lekkiej, bawełnianej koszulki i bielizny u dzieci starszych lub pampersów u niemowląt).

► Na wizytę należy koniecznie zabrać ze sobą: książeczkę zdrowia, wszystkie posiadane karty informacyjne i wyniki przeprowadzonych badań dodatkowych (krwi i moczu z ostatnich miesięcy, a radiologicznych, EEG, EKG, itp. – niezależnie od daty badania), a także wnioski z konsultacji innych specjalistów oraz orzeczenia o stanie zdrowia, słowem: wszelką inną dokumentacją zdrowotną.

► W przypadku gdy zbyt duża liczba danych i dokumentów nie pozwala na ich przejrzenie w czasie wizyty, warto wykonać ich podsumowanie / streszczenie, najlepiej w postaci pliku elektronicznego, a przynajmniej ułożyć je w kolejności chronologicznej w dedykowanej do tego celu teczce czy segregatorze. Dobrym rozwiązaniem w przypadku pacjentów ze schorzeniem trwającym długo, o obszernej wcześniejszej dokumentacji, gdy czas wizyty może nie pozwolić na pełne zapoznanie się z dokumentacją, jest też wcześniejsze indywidualne przesłanie lekarzowi skanów dokumentacji medycznej drogą elektroniczną / za pomocą maila.

Wszystkie te zabiegi pozwolą na skrócenie konieczności przebywania dziecka w gabinecie w czasie wizyty, nieprzedłużanie ogólnego czasu trwania wizyty, podział wizyty pierwszej i kolejnej na segmenty tematyczne, optymalne wykorzystanie czasu konsultacji na badanie dziecka i dyskusję problemu – zamiast głównie na zapoznawanie się z dotychczasową dokumentacją, której znajomość jest jednak przecież niezbędna.

 

Dokumentacja wizyty / przeprowadzonej konsultacji

Bezpośrednio po wizycie opiekunom pacjenta/-tki wręczana jest karta informacyjna z przebiegu konsultacji.

W przypadku nowo pojawiającego się problemu lub ogólnej oceny stanu neurologicznego w przebiegu konsultacji profilaktycznej, karta ta zawiera standardowe elementy, opisane powyżej.

W przypadku cięższych chorób, dłużej trwających, wrodzonych zaburzeń metabolicznych lub innych uwarunkowanych genetycznie, a także padaczek lub innych chorób opornych na leczenie, czas trwania choroby przekłada się na ilość zgromadzonej dotychczas dokumentacji – wówczas karta konsultacji neurologicznej jest zwykle jedynie uzupełnieniem szerszego obrazu choroby.

 

Zapisywanie leków dostępnych na receptę

W razie zalecenia stosowania przewlekłej terapii farmakologicznej, czyli przepisania leków dostępnych jedynie na receptę, w świetle aktualnych polskich przepisów prawnych lekarz może je zapisać w ilości pozwalającej kontynuować leczenie maksymalnie przez cztery miesiące. Obecne przepisy zakładają, że jest to maksymalny okres, w którym powinna się odbyć kolejna wizyta, kontrolująca stan chorego i przebieg leczenia. Przedłużenie leczenia, związane z ponownym wystawieniem recept, wiąże się po  upływie tego okresu zawsze z koniecznością zebrania odpowiedniego wywiadu, a często również z ponownym badaniem pacjenta. Celem takiej wizyty jest sprawdzenie aktualnego stanu pacjenta dla weryfikacji konieczności kontynuacji (lub zmiany) dotychczasowego doboru leków i ich dawek.

 

Koszt wizyty komercyjnej (nierefundowanej)

Koszt zarówno pierwszej, jak i kolejnych konsultacji neurologicznych wynosi aktualnie 200 zł.

 

Kontakt

Zapisy na wizyty uzgadnia się telefonicznie z Rejestracją NZOZ OPTIMA, pod numerem telefonu: 22-724 36 43. Zapytania i wyniki badań można przesyłać na adres e-mail: kontakt@neuropomoc.com