Szanowni Pacjenci !!

Data2018-08-06

W związku z licznymi zapytaniami pacjentów, dotyczącymi przepisywania przez lekarza POZ skierowań na badania laboratoryjne „ od/do specjalisty „ informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.05.2008 ( Dz. U. nr 81 poz.484 z 2008 r § 12 pkt.7) , w przypadku, gdy świadczeniodawca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.