Informacja dotycząca leków

NZOZ OPTIMA

INFORMACJA DOTYCZĄCA LEKÓW STOSOWANYCH PRZEWLEKLE

Szanowni Państwo, NFZ kontroluje zasadność refundacji leków. NZOZ OPTIMA odpowiada za przepisywanie leków z refundacją. W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich pacjentów, którzy są objęci opieką specjalistyczną o dostarczenie informacji/ zaświadczenia dla lekarza POZ. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 roku lekarz zobowiązany jest do wystawienia przynajmniej 1 x w roku pisemnej informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia i stosowanych lekach.

Informujemy także, że zgodnie z zarządzeniem 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ przepisy nie zabraniają, żeby lekarz POZ ordynował leki na podstawie pisemnej informacji od lekarza specjalisty pracującego w ramach prywatnej opieki zdrowotnej.