Nocna Pomoc Lekarska w Szpitalu Zachodnim

NZOZ OPTIMA

Nocna pomoc lekarska w Szpitalu Zachodnim

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna świadczona jest codziennie, od godziny 18.00 – to jest od momentu, kiedy kończą pracę przychodnie, a kończy się o godzinie 8.00 następnego dnia.W soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy ambulatorium jest czynne przez 24 h.Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie  (22) 755 90 06
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Dyżurująca w przychodni pielęgniarka wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza POZ  i   NiŚOZ w ramach udzielonej poradywynikające z ciągłości leczenia :

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.