Gabinet Pielęgniarski

NZOZ OPTIMA

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO- RODZINNEJ

Czynny codziennie  w godzinach 8:00 – 19:00

Nasze pielęgniarki Są dla Państwa codziennie i chętnie pomogą następujących problemach

ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
 • Przeprowadzenie wywiadu oraz ocena stanu ogólnego pacjenta;
 • Pomiar podstawowych parametrów życiowych (w tym tętna, ciśnienia, oddechu);
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-LECZNICZE
 • Podawanie leków (m.in.: dożylnie, domięśniowo, podskórnie);
 • Założenie i/lub zmiana opatrunku;
 • Asysta przy badaniach i zabiegach lekarskich;
 • Wykonywanie EKG, spirometrii, zakładanie Holtera EKG i  RR.
 • Sprawowanie opieki nad pacjentem zgłaszającym się do gabinetu oraz pomoc w nagłych wypadkach/ stanach zagrożenia życia;

 

PROMOCJA ZDROWIA I   PROFILAKTYKA CHORÓB
 • Poradnictwo dla osób zdrowych, zagrożonych chorobą, chorych;
 • Wykonywanie szczepień ochronnych oraz badań przesiewowych;
 • Uczestnictwo w badaniu lekarskim oraz współdziałanie z innymi profesjonalistami  w zakresie profilaktyki chorób

 

PUNKT POBRAŃ CZYNNY CODZIENNIE 8 00 – 10 00
 • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych zarówno na skierowanie jak i    komercyjnych

Kontakt telefoniczny