Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

NZOZ OPTIMA

PORADNIA LEKARZA POZ ( podstawowej opieki zdrowotnej)

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

PORADNIA PEDIATRYCZNA

W ramach podstawowej opieki pediatrycznej najmłodszych Pacjentów zapewniamy:


Grafik pracy Lekarzy POZ