Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

NZOZ OPTIMA

PORADNIA LEKARZA POZ ( podstawowej opieki zdrowotnej)

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
  • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia;
  • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
  • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

PORADNIA PEDIATRYCZNA

W ramach podstawowej opieki pediatrycznej najmłodszych Pacjentów zapewniamy:

  • porady lekarskie i pielęgniarskie dla dzieci zdrowych;
  • szczepienia ochronne obowiązkowe wg kalendarza szczepień oraz dodatkowe zalecane;
  • porady lekarskie dla dzieci chorych;
  • poradę patronażową;
  • świadczenia pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
  • możliwość bezpłatnego wypożyczenia nebulizatora (sprężarki)